pátek 18. dubna 2014

... Velkopáteční


Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi, slabými.
Naopak! 
Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném, jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu.
Přistupujme proto s důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství 
a nalezli milost, kdykoli potřebujeme pomoci.
(četní z listu Židům)

Hospodinův plán se zdaří skrze něho.
Po útrapách se jeho duše nasytí světlem.
Svým utrpením můj služebník ospravedlní mnohé,
neboť na sebe vezme jejich viny.
(čtení z knihy proroka Izaiáše)

Žádné komentáře:

Okomentovat