neděle 28. prosince 2014

... Svatá rodina a dvouleťák

Dnešní den si s církví  připomínáme svátek Svaté rodiny.
Je spojen s každoroční obnovou manželského slibu.
Vzpomínáte na ten váš?


Bože, od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi,
Otče, který jsi láska a život.

Učiň,
 aby se každá lidská rodina na zemi
stala skrze tvého syna Ježíše Krista zrozeného z ženy
a skrze Ducha Svatého 
pramenem Boží lásky,
skutečným chrámem života a lásky
pro generace, které se stála obnovují.

Učiň,
aby tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů
k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě.

Učiň,
aby mladé generace nalezli v rodině
silnou podporu pro své lidství 
a růst v pravdě a lásce.

Učiň,
aby láska, posílená milostí svátostí manželství,
byla silnější než každá slabost a každá krize,
kterými naše rodiny někdy procházejí.

A konečně, na přímluvu Svaté rodiny z Nazareta,
 dej, aby církev v rodině a prostřednictvím rodiny 
mohla plodně naplnit své poslání
uprostřed všech národů země.

(modlitba za rodinu, Jan Pavel II.)


Toníček dnes sfoukl dvě svíčky na dortu.
Dva roky je z nás rodina.

Nejhezčí, nejnáročnější a nejzajímavější roky mého života.
Nic bych neměnila.

Potýkáme se s běžnými rodinnými radostmi i starostmi.
Ale pereme se s nimi společně.
Nikdo není sám.
Tak to má být.

Jsme spokojení a šťastní.

Krásný den Svaté Rodiny i Vám!
Žádné komentáře:

Okomentovat