čtvrtek 9. července 2015

... 2 tichá srdce


Po zmapování historie a současnosti šesti řeholních řádů v Čechách a na Moravě přichází druhé pokračování knihy Tichá srdce.
 
Tentokrát je zaměřené na působení maltézských rytířů, templářů, augustiniánů, karmelitánů, křižovníků s červenou hvězdou, milosrdných bratrů, jezuitů a anglických panen.
 
Ze stránek knihy se ozývá hlas pamětníků pronásledovaných v době komunistické totality.
Nejsilněji však zaznívají otevřená svědectví řeholníků o duchovní rovině naší současnosti.
O naději a lásce, které jí dávají nadčasovou hodnotu.
 
 Druhé vydání je doprovázeno působivými fotografiemi Ing. Jiřího Chalupy.
Na unikátním souboru fotografií klášterů a portrétech řeholníků pracuje téměř deset let.
 

 Nikdo nemůže říct, že náš život je v nějakém okamžiku hotový.
Takový pocit může trvat jeden dva dny.
Ale pak se zas otevře nová cesta, nové hledání.
Jsme poutníci.
Jsme na cestě.
Můžeme se zastavit, odpočinout.
Ale zítra ráno zase musíme jít dál.
Na konci cesty budeme teprve tehdy, až se setkáme s Bohem.
(P. Juan Provecho, augustinián)

 

1 komentář: